Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather 

Thắc mắc hành chánh và xã hội

Luật sư Pháp Paris miễn phí giúp dân nghèo

Chiếc xe Bus " Barreau de Paris Solidarité ".

Quý bạn có thể đến tiếp xúc với các Luật Sư và hỏi thăm về luật pháp cũng như nhờ họ giúp đỡ chỉ dẫn các thủ tục tố tụng.

Tất cả đều miễn phí.
Bạn phải biết nói tiếng Pháp với Luật sư vì không có thông dịch viên.
Sau đây là bảng chỉ dẫn ngày giờ trong tuần, địa điểm mà xe Bus sẽ đến cùng với Luật sư :

Thứ Hai: 17:00-20:00  8, Avenue de Choisy, Paris 13è ( Masséna) M° Porte de Choisy
Thứ Ba:  17:00-20:00 14, Avenue de la Porte Montmartre, Paris 18è M° Porte de Clignancourt
Thứ Năm:17:00-20:00 Góc Avenue Porte de Clichy, với Bd Bessières
( cạnh Lycée Honoré de Balzac ), Paris 17è
M° Porte de Clichy
Thứ Bảy: 10:00-13:00 Place e Miribel, Paris 20è M° Porte de Montreuil

 

Chú ý: Xe Bus không làm việc các ngày Lễ.

 

Tạ Hồng Côn (sưu tầm)


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com