Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo 
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Sức khỏe

Các trang web y khoa:

Các hội đoàn y khoa:

 

Hội Ái Hữu Dược Sĩ  Người Việt Hải Ngoại

    Liên hệ : Dược sĩ  Đặng Vũ Biền

    31 Rue Bénoit Guython  94230 Cachan

    Tél : 01 45 46 63 02

 

 Hội Ái Hữu Y Giới Việt Nam Tự Do

     Liên lạc : Bác sĩ  Tạ Thanh Minh

    12 Avenue Pierre Dupont   95400 Villiers Le Bel

    Email : attminh@wanadoo.fr

 

 Hội Y Sĩ Việt Nam ( Médecins du Viet Nam )

    Liên Lạc : Bác sĩ  Trần Quang Lộc

    130 Bld  Masséna   75013 Paris

Tìm hiểu các thứ bệnh thông thường:

 


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com